Ivana Kaduková - Adamcová

Profánny praktický prístup k prostitúcii (18)

Tretí prístup je z mojej praxe. Moja prax v občianskom združení ma naučila veľmi veľa o ľuďoch a úcte k človeku, láske k človeku, aj o bolesti a rešpekte voči iným. Naučila ma nesúdiť, nehodnotiť, ale byť prítomná,…

7.7.2005 o 9:35 | Karma článku: 5,58 | Prečítané:  2017x | Diskusia: 7 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Ježišov prístup k ľuďom „na okraji spoločnosti“ (17)

Ježišov prístup k „hriechu“ je v porovnaní so židovským prístupom v mnohých ohľadoch veľmi revolučný a zdá sa, že je stále  revolučný aj pre dnešných ľudí.

4.7.2005 o 9:51 | Karma článku: 10,93 | Prečítané:  5683x | Diskusia: 155 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Tri prístupy k prostitúcii (16)

Tri prístupy k prostitúcii a hneď ako prvý je prístup vyplývajúci z vyhodnotenia dotazníka.

1.7.2005 o 9:28 | Karma článku: 9,99 | Prečítané:  4046x | Diskusia: 6 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Ovplyvňuje teda cirkev veriacich, alebo nie? (15)

Záverečné postrehy z dotazníka.

28.6.2005 o 11:47 | Karma článku: 10,33 | Prečítané:  4879x | Diskusia: 3 príspevky
Ivana Kaduková - Adamcová

„Kto prvý hodí kameňom?“ (14)

Je vám bližší Ježišov ochranársky postoj voči cudzoložnici: „Kto prvý hodí kameňom?“ s poučením: „Choď a odteraz viac nehreš“. Alebo radšej vám vyhovuje výrok cirkvi: Nenáviď zlo, miluj dobro. Hriech musí byť…

27.6.2005 o 12:09 | Karma článku: 5,89 | Prečítané:  2227x | Diskusia: 5 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Súdiť či nesúdiť? (13)

Súhlasíte s biblickou myšlienkou „nesúďte, aby ste neboli súdení“ vo vzťahu k prostitúcii? Alebo radšej súhlasíte s výrokom cirkvi: Prostitúcia je zlo spoločnosti a ak spoločnosť nehľadá nástroje na jej potlačenie,…

24.6.2005 o 11:30 | Karma článku: 4,41 | Prečítané:  2415x | Diskusia: 3 príspevky
Ivana Kaduková - Adamcová

Sú prostitútky amorálne? (12)

Sme konformní a pasívne prihliadajúci, keď nás žiadajú o pomoc? Snažím sa zistiť v ďalšej otázke dotazníka. A aké sú vlastne motívy prostitúcie? Je to pre peniaze, alebo zo žiadostivosti a promiskuity? Čo si myslia…

21.6.2005 o 9:19 | Karma článku: 4,65 | Prečítané:  2470x | Diskusia: 10 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Vnímanie prostitúcie kresťanmi (11)

Cirkev sa rozhodla riešiť problém prostitúcie prohibíciou - zákazom prostitúcie. Na to ale potrebuje, čo najväčší počet hlasov veriacich proti prostitúcii, aby tlak verejnej mienky rozhýbal zákonodarstvo. Podporíte,…

16.6.2005 o 9:25 | Karma článku: 5,08 | Prečítané:  2769x | Diskusia: 18 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Riešenia vnútorných rozporov (10)

Teória kognitívnej disonancie v psychológii hovorí, že človek cíti napätie a nepokoj, keď zastáva protichodné názory (napr. svojho šéfa absolútne neznášam a nedokážem s ním ani hovoriť, ale na druhej strane ho…

14.6.2005 o 9:55 | Karma článku: 4,59 | Prečítané:  2251x | Diskusia: 1 príspevok
Ivana Kaduková - Adamcová

Homosexualita a kresťania (9)

Myslíte si, že ľudia žijúci iným životným štýlom napr. homosexuáli sú horší ako vy?  Táto otázka v dotazníku stojí za samostatný článoček. Keďže odpoveď sa dala zdôvodniť, je zaujímavé čítať, ako si s touto otázkou…

13.6.2005 o 9:34 | Karma článku: 6,62 | Prečítané:  3093x | Diskusia: 20 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Vnímanie inakosti u kresťanov (8)

Blok B - vzťah k "inakosti". Nakoľko je veriaci človek konformný so svojou skupinou, s cirkvou ku ktorej patrí? Mnoho ľudí vďaka tlaku väčšiny súhlasia s väčšinovým názorom, aj keď o ňom nie sú…

12.6.2005 o 8:26 | Karma článku: 6,65 | Prečítané:  2680x | Diskusia: 6 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Ako nás ovplyvňuje autorita cirkvi? (7)

Považujete sa za morálnu autoritu pre iných? Vnímate cirkev ako vzor v etických otázkach pre druhých ľudí (aj neveriacich)? Môže sa cirkev v etických otázkach mýliť? Je pre vás cirkev väčšia autorita v etických…

11.6.2005 o 13:54 | Karma článku: 6,13 | Prečítané:  2720x | Diskusia: 4 príspevky
Ivana Kaduková - Adamcová

Úvod k dotazníku (6)

V predchádzajúcich článkoch som sa snažila popísať nejaké fakty o prostitúcii, o jej zrode, histórii a súčasnosti. Od tejto časti budem postupne zverejňovať dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zistenie…

10.6.2005 o 9:28 | Karma článku: 10,58 | Prečítané:  4788x | Diskusia: 21 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Kresťania a prostitúcia – 5. časť (prehľad prostitúcie po súčasnosť a náčrt súčasných riešení)

Prostitúcia neexistovala len v staroveku, ako som už o tom písala, ale samozrejme v rôznych vlnách rozmachu a vzápätí zákazov a represií prechádzala dejinami cez stredovek až po súčasnosť. Štáty vždy znovu…

2.6.2005 o 8:14 | Karma článku: 6,53 | Prečítané:  3247x | Diskusia: 5 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Prostitúcia v Novej Zmluve – 4. časť

Prostitúcia v Novej Zmluve (Nový Zákon) nie je extra rozoberaná. O prostitúcii ako takej Ježiš nerozpráva a nerieši ju ako problém. V NZ sa rieši „porneia“ v súvislosti s cudzoložstvom, čo však neznamená, že ide…

30.5.2005 o 9:10 | Karma článku: 6,26 | Prečítané:  2367x | Diskusia: 1 príspevok
Ivana Kaduková - Adamcová

Profánna prostitúcia v staroveku - 3. časť

Napriek istým obmedzeniam, sakrálne prostitútky mali oveľa viac výhod ako bežné ženy. Ich postavenie bolo oveľa  lepšie ako u "obyčajných" žien. Naproti tomu - profánne prostitútky mali život oveľa ťažší...

24.5.2005 o 8:04 | Karma článku: 11,15 | Prečítané:  5117x | Diskusia: 0 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Sakrálna prostitúcia v živote starozmluvného ľudu - 2. časť

Stará zmluva (Starý zákon) je plný sexuálnych afériek. Nechýbajú ani prostitútky a prostitúti. Posvätná prostitúcia bola úplne bežná. Ponúkam základný prehľad miest v SZ o posvätnej (kultickej) prostitúcii. Závery…

23.5.2005 o 11:07 | Karma článku: 11,14 | Prečítané:  5883x | Diskusia: 9 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Sakrálna prostitúcia - 1. časť

Čo znamená toto spojenie slov? Znamená to bežnú prostitúciu v chrámoch? Aký zmysel mala takáto prostitúcia? Ako sa vôbec môže spájať činnosť neviestok s niečím posvätným?   

21.5.2005 o 14:55 | Karma článku: 11,31 | Prečítané:  5529x | Diskusia: 14 príspevkov
Ivana Kaduková - Adamcová

Kresťania a prostitúcia - úvod

Prostitúcia je opradená mýtmi, predsudkami a poverami azda viac ako akákoľvek iná ľudská činnosť. Je odsudzovaná, zahanbujúca, žiadaná, tolerovaná, je ticho prehliadaná, nenávidená, zbožňovaná, je tabuizovaná, je...

20.5.2005 o 10:19 | Karma článku: 11,10 | Prečítané:  6164x | Diskusia: 9 príspevkov

Už ste čítali?